آدرس ما

آدرس: ایران – فارس – شیراز – کیلومتر۲۰ جاده شیرازو مرودشت – پالایشگاه شیراز

مرکز تلفن شرکت پالایش نفت شیراز:۹ -۸۲۱۷۵۶۱