صفحه اصلی » مدیـــریت

مدیریت

به زودی  ...

rtyrty

rtyretyret  ...

دست از مقایسه کردن تیم کوک با جابز بردارید!

فناوری اطلاعات و ارتباطات – یک سال از تاریخ فوت بنیانگذار فقید اپل، استیو جابز می گذرد ولی رسانه ها و مردم هنوز دست از مقایسه کردن تیم کوک با او برنداشته اند. هیچ کس شک ندارد که استیو جابز انقلابی در صنعت فن آوری به وجود آورد...