صفحه اصلی » نـرم افـزار

آنتی ویروس

طریقه نصب آنتی ویروس node 32 ابتدا از لینک اول برنامه را دانلود کنید .شیوه نصب برنامه در پوشه موجود میباشد. پس از نصب برنامه به لینک دوم رفته و user , pass را برای آپدیت شدن برنامه از آنجا دریافت نمایید  لینک اول(۳۲ بیتی)  لینکاول(۶۴...